26 Ağustos 2011 Cuma

Evliyaullah tan hikmetli sözler....

Share
  peyganberlern hayatını okumak imanı,evliyaullahın hayatını okumak muhebbeti artırır demişler..gerçekten çok farklı sözleri..katı ekmeğe yağ sürüp yediriryorlar..burda banada bir arşiv olarak kalsın diye..hikmetli sözlerini paylaşmak istedim...kadir geceniz mübarek olsun,dualardan unutmayalım...hayırlı doğum duası istiyorum hepinizden.:)

-Belaların gelişi çeşitlidir,bunlardan biri ihtilaftır.İhtilaf,düşmanlığa sebep olur.Düşmanlık da ortalığı belâ ve âfetlere boğar. Ebu Bekr Verrak(k.s)

-Gücün yettiği ve elinden geldiği kadar dünyalık bir şey sebebiyle kızmamaya gayret et.
Abdullah bin Menazil)k.s)

-Halkın işi gücü fesat olunca,şerliler başlarına geçer. Ameş(k.s)

-Kim bir kötülüğü işitir ve yayarsa,o kötülüğü yapan gibidir. Şebil b.Avf(k.s)

-Edep,konuştuğun zaman dilini,yalnız kaldığın zaman gözünü,yediğin zaman boğazını,uzattığın zaman elini,yürüdüğün zaman ayağını ve bütün işlerinde vaktini korumaktır.Kim âzâlarını korumaz ve vaktini zâyi ederse,onun uzuvları edepsizliğe gider.Kim vaktini değerlendirir,sırrını gözetlerse,Allah Teâlâ onun vakitlerini ve uzuvlarını korur.
Ebu Bekr Verrak(k.s)
-Tevhid imanı,iman şeriatı,şeriat da edebi gerektirir.Edebi olmayanın şeriatı,şeriatı olmayanın imanı,imanı olmayanın tevhidi yoktur.Celacili Basri(k.s)

-Edeblerin Kemali Resûl-i Ekrem’e söz,fiili,hâl ve ahlâk cihetinden,tam ittibadan ibarettir.Bu yüzden dervişin adâbı,bulunduğu makamı gösterir.Dervişin sözleri,fiilleri,halleri ve ahlâkı şeriat ölçüsüne vurulunca amelinin ağırlık ve hafifliği de ortaya çıkar.
Ahmet el-Rufai(k.s)
-Evliya ve arifleri ta’zim ettiğimiz gibi,fukaha ve ulemayı da tazim ediniz.Çünkü yol birdir.Fukaha ve ulema şeriatın zahirini varisi ve insanları Hakk’a vasıl olmanın yolu olan ilahi ahkamı öğreten Kur’an hizmetçileridir. Ahmet el-Rufai(k.s)

-Hiçbir edepsiz vâsıl-ı ilallah olamamış,Allahû Teâlâ’ya kavuşamamıştır.
Osman bin Merzuk el-Kureşi(k.s)

-Kuvvete dayanmayan adalet acizdir.Adalete dayanmayan kuvvet ise zalimdir.
Hz Ebubekir(r.a)
-Derviş olmayı,hemen şu kadar zikri ve tesbihi yapmaktan ibaret sananlar çok aldanırlar.Bu tesbih ve zikirler saliki ancak Hakk’ın razı olmadığı fena işler ve günahlardan korumak için birer yardımcıdır.”Allah demek büyük bir fazilettir;söyleyeni günahtan koruması şartıyla!Bir taraftan günah işlerken,diğer taraftan zikir etmenin manası anlaşılmaz.M.Zahit KOTKU(k.s)

-Yolda giderken sağa sola bakma.Daima önüne bakarak yürü.Münâzara âdâbını bilmeyen ve iddiâlarını delilleriyle isbat edemeyen kimselerle söze girişmekten kaçın. İmam-ı Azam

-Hanımının yanında yabancı kadınlardan konuşma.Sen başka kadınlardan bahsedince,o da kendinde yabancı erkeklerden söz etme hakkını bulur. Hz.Ali(k.s)

-Her gördüğünü Hızır bil!her geceyi kadir bil! Hakim Tirmizi(k.s)

-Bir fakirin(sofinin)ibadeti,şeriatın o ibadetteki inceliğini görmeden tekamül edip tamamlanamaz. Ebû’l-Hasan Şazali(k.s)

-Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker,iyilikleri emredip,kötülüklerden sakındırmak vazifesini yerine getiriniz.Dinin yasak ettiği şeylerden,dine uygun olmayan işlerden ve bid’atlerden sakınınız. Seyyid Emir Külal(k.s)

-Evladım!Bizler münazarada biri ile konuşurken,arkadaşımızın ayağının hak yoldan kaymasının endişesiyle her birimizin başı üstünde uçmasından korktuğumuz bir kuş varmış davranırdık,ona göre konuşurduk.Halbuki sizler konuşurken,münazara ederken,her biriniz arkadaşınızın ayağının kaymasını(sapmasını)istiyorsunuz.Bu arkadaşınızın kafir olmasını istemek gibidir.Kim arkadaşının kafir olmasını isterse,arkadaşı kafir olmadan kendisi kafir olur. İmam-ı Azam Ebû Hanife(k.s)

-İnsanın iyi amellerini ve ibadetlerini görmemesi,hep günahlarını görmesi lazımdır.İnsan bir şey olmadığını bilmelidir.Hayrını,amelini,ibadetini değil,hep günahlarını göz önünde tutmalıdır.Çünkü insan amel ve ibadetini görünce nefsi kabarır.İnsanı felakete götüren nefsidir.Firavun,Şeddad ve Karun gibi ilahlık davasında bulunan ve helake gidenler hep nefisleri yüzünden bu felaketlere uğradılar.Nefisleri büyüdü,büyüdü sonunda ilahlık davasına kalkıştılar.Çünkü nefis kendinden üstün hiçbir varlığın bulunmasını istemez.
Abdülhakim Hüseyni(k.s)

Sonsuz kurtuluşa ermek için 3 şey muhakkak lazımdır. ilim, amel , ihlas
İmam Rabbani (k.s)

Beşeret ne ne kadar uğraşırsa uğraşsın, sevip sevilmedikçe ızdırap ve felaketten kurtulamaz.
Abdulhakim Arvasi (k.s)

Müminin ölüm zamanında alnının terlemesi, gözlerinin yaş dökmesi, burun deliklerinin kabarması, Allahın rahmetine nail oluşunun alametidir.
Selman-i Farisi ( r.a)

Ölmek felaket değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir.
İmam-ı Rabbani

Allahu Tealayı tanıyana hiçbir şey gizli kalmaz.
Veysel Karani (k.s)

Kuran ı kerimi kısa aklıyla kendi görüşüne göre tefsir edenin boynunu vurmak isterdim.
İmam-ı Malik(k.s)

Amelsiz ilim ruhsuz beden gibidir.
İmam-ı Malik(k.s)
-Arif olanda şu dört şey bulunur.
1-Celil-i(Allah'ı)sevmek,
2-Azı ve çoğu Allah için bırakmak
3-Yalnız Kuran'a uymak
4-Hal değişmesinden korkmak
Ahmet El Rufai(r.a)

-Allah isteyene istediğini verir. Ben kendim hayatımda şahidim ki , Allah kullarına neyi isterse veriyor, her istediğini veriyor. Siz Amerikayı fethetmeyi isteyin, Amerikayı fethi de verir Allah… Ama, istemiyor kimse çalışmıyor, gayret etmiyor, vazifesinin yapmıyor; ondan olmuyor.
Prof. Dr. Mahmud Es’ad Çoşan(r.a)

-Allah yoluna giren bir insanın dört kanadı vardır.

1- Korku 2-Ümit 3-Muhabbet 4-Şevk

Korku kanadı ile uçan, heyecandan kurtulamaz. Ümid kanadı ile uçan talebi bırakmaz. Muhabbet kanadı ile uçan ihtiyaç arz etmez. Şevk kanadı ile uçan aşırı sevgiden kurtulamaz.
Ahmet El Rufai(r.a)
-Dünyâyı ele geçirmek için âhireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahû Teâlâ'yı bırakmak ahmaklıktır.
İmam-ı Rabbani(k.s)

-Makamların en üstünü;kötü bir huyu,iyi bir huya çevirmektir.
Sehl bin Abdullah Tüsteri(k.s)


-İhlas,her şeyin Allahû Teâlâ'nın rızası için yapılması amelin kabûlüne vesile olan güzel düşünce(niyet)dir. Cemaleddin Mahmud Hulusi(k.s)

 
-Gönül yap,hatırını hoş tut,sakın incitme bir canı ki,her kim her kime her ne eder kendi bulur ânı,
İbrahim Hakkı(k.s)

-Dünyada en husursuz kimse,kalbinde hased ve kin taşıyandır.
İmam-ı Şafi(k.s)

-Demek sen;Allah'ın âbid,zâhid ve salih kulları gibi konuşur,fasık,münafık ve mürailerin işi gibi iş yaparsın ha!Vallahi ihlaslı kulların sıfatı bu değildir. Hasan-i Basri(k.s)

-Hikmetin birinci hususiyeti sükût edip,ihtiyaç kadar konuşmaktır. Ebu Bekr Verrak(k.s)

-İnanmayan bir gönül,içinde kuş bulunmayan bir kafese benzer. Abdulkadir Geylani(k.s)

-Hürriyet kalbin hür olmasından başka bir şey değildir. Şibli(k.s)

-Ey insanoğlu!Bu gün günahlarından korkar isen,yarın bir şeyden korkmazsın. Sa'ad-i Şirâzi(k.s)

-Muhabbet,sevenle sevileni birbirine celb ettiği zaman kemale erer. Semnûn Munib(k.s)

-İhlas,her şeyin Allahû Teâlâ'nın rızası için yapılması amelin kabûlüne vesile olan güzel düşünce(niyet)dir. Cemaleddin Mahmud Hulusi(k.s)

 -Dünya ve ahiret,iki kuma gibidir.Birisini ne kadar hoşnut edersen,öbürünü o kadar kızdırırsın!...Mevlana(k.s)

-Âhirette sana lazım olacak şeye bu gün(dünyâda)öncelik ver.Âhirette sana zarar verecek şeyi de terk et.
Seleme Bin Dinar(r.a)

-Güzel ahlâk,başkalarına eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktır.Şah Şuca Kirmani(k.s)

-Dünya ve ahiret,iki kuma gibidir.Birisini ne kadar hoşnut edersen,öbürünü o kadar kızdırırsın!...Mevlana(k.s)

-Âhirette sana lazım olacak şeye bu gün(dünyâda)öncelik ver.Âhirette sana zarar verecek şeyi de terk et.
Seleme Bin Dinar(r.a)

-Güzel ahlâk,başkalarına eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktır.Şah Şuca Kirmani(k.s)

-Yalan,söyleyen herkes mutlaka nefsinin alçaklığını ortaya atmıştır. Cahız(k.s)

-Latife ve zerafet kasdıyla yalan sözleri salıverme.Çünkü bu gibi yalanlar,hakkı çabuk ibtal eder.
İbn-i Mukaffa(k.s)

-Sûfi konuşursa,hakikatleri ortaya koyar.Sustuğunda organları onun için konuşur.   Zunnûn el-Mısri(k.s)

-Dilini başkalarını kötülemek ve aşağılamaktan koruduğun gibi,medh etmekten de koru.  Ma'ruf-i Kerhi

-Ey mümin sakın sen,âlimlerin ilmini toplayan fakat,sefihlerin yolundan giden biri olma.Hasan-i Basri(k.s)

-Hikmetin birinci hususiyeti sükut edip,ihtiyaç kadar konuşmaktır.Ebu Bekr Verrak(k.s)

-Öldüğünde sana fayda vermeyecek her işi terk et.Böyle yaparsan,ne zaman ölürsen öl,zararda olmazsın.Seleme Bin Dinâr(k.s)

-Siz yalnız sözlerinizle değil,işlerinizle de gerçekten kul olduğunuzu isbat ediniz.Yahya bin Muaz(r.a)

-Müminin kuvveti kalbindedir,kâfir ve münafığın kuvveti ise elindedir.Ömer bin Abdülaziz(r.a)

-Kamil insan,nefsini çiğneyip hazmeden kişidir ki,Rabbi onu kulların diliyle över,yüceltir.Ebu'l Hasan Ali b.Vefâ(k.s)

-Dostu çok olanların,alacakları da çok olur.Amrb.Âs(r.a)

-Nefsim için en güvendiğim amelim!Peygamber Efendimiz(s.a.v)eshabına olan sevgi ve hürmetimdir.  Bişr-i Hafi(k.s)
Akıllı kimse,hayrı ve şerri bilen kimse değildir.Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tâbi olan,şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. Bişr-i Hafi(k.s)

-Akıl göz,Kur'an ise güneştir. İmam-ı Gazali(k.s)

-Yapılan ibâdete karşı bedel beklemek,Allahu Teâlâ'nın lütfunu unutmaktandır.Ebu Bekr Vâsıti(r.a)

-Mücahede içinde otuz sene çalıştım.Benim için ilimden ve ilme tabi olmaktan daha çetin olan bir şey görmedim.Beyazd-i Bestami(k.s)

-Kişinin sözü amelinden çok olursa noksandır.Ameli sözünden fazla olursa kemâldir.Abdullah-i Ensari(r.a)

-ilim,ezber edilen değil,kendisinden faydalanılan şeydir.İmam Şafi(k.s)

-Ceviz kabuğunu kırıp özüne inemeyen,cevizin hepsini kabuk zanneder.İmam-ı Gazali(k.s)

-Sünnete uygun yapılan az bir ibadetin sevabı,bid'at işlenerek yapılan çok alemden kat kat fazladır.   Sırrı-yi Sakati(k.s)

-İnsanlar namaz huzuru içinde iki sınıfa ayrılır:Avam ve havas.

Havas zümresi:Namaza saygı ile gelir,yakin ve heybet ile durur,ta’zimle edâ eder.Kabulü babında korku ili döner.

Avam zümresi:Namaza gafletle gelir,cehaletle durur,vesvese ile edâ eder.Emniyet(!)içinde dönüp gider.

Namazını,artık dünyadan ayrılıyormuş gibi kıl.  Haris el-Muhasibi(k.s)

-Üç yerde lezzet ve hazza boğulun!Namazda Kur’an okuma esnasında,Allah’ı anarken;eğer tadını çıkarırsanız devam ediniz!Ne mutlu size!Yok eğer tat alamadıysanız biliniz ki,gönül aleminizin kapısı kapanmıştır.   Salih b.beşir el-Mürri(k.s)

-Dünya hayatının,secdeden başka elimden kaçan hiçbir şeye üzülmemekteyim.
                                                                       Said bin Cübeyr(r.a)

-Derviş olmayı,hemen şu kadar zikri ve tesbihi yapmaktan ibaret sananlar çok aldanırlar.Bu tesbih ve zikirler saliki ancak Hakk’ın razı olmadığı fena işler ve günahlardan korumak için birer yardımcıdır.”Allah demek büyük bir fazilettir;söyleyeni günahtan koruması şartıyla!Bir taraftan günah işlerken,diğer taraftan zikir etmenin manası anlaşılmaz.M.Zahit KOTKU(k.s)

-Yolda giderken sağa sola bakma.Daima önüne bakarak yürü.Münâzara âdâbını bilmeyen ve iddiâlarını delilleriyle isbat edemeyen kimselerle söze girişmekten kaçın. İmam-ı Azam

-Hanımının yanında yabancı kadınlardan konuşma.Sen başka kadınlardan bahsedince,o da kendinde yabancı erkeklerden söz etme hakkını bulur. Hz.Ali(k.s)

-Her gördüğünü Hızır bil!her geceyi kadir bil!  Hakim Tirmizi(k.s)

-Bir fakirin(sofinin)ibadeti,şeriatın o ibadetteki inceliğini görmeden tekamül edip tamamlanamaz.   Ebû’l-Hasan Şazali(k.s)

-Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker,iyilikleri emredip,kötülüklerden sakındırmak vazifesini yerine getiriniz.Dinin yasak ettiği şeylerden,dine uygun olmayan işlerden ve bid’atlerden sakınınız. Seyyid Emir Külal(k.s)
-Evladım!Bizler münazarada biri ile konuşurken,arkadaşımızın ayağının hak yoldan kaymasının endişesiyle her birimizin başı üstünde uçmasından korktuğumuz bir kuş varmış davranırdık,ona göre konuşurduk.Halbuki sizler konuşurken,münazara ederken,her biriniz arkadaşınızın ayağının kaymasını(sapmasını)istiyorsunuz.Bu arkadaşınızın kafir olmasını istemek gibidir.Kim arkadaşının kafir olmasını isterse,arkadaşı kafir olmadan kendisi kafir olur.  İmam-ı Azam Ebû Hanife(k.s)

-İnsanın iyi amellerini ve ibadetlerini görmemesi,hep günahlarını görmesi lazımdır.İnsan bir şey olmadığını bilmelidir.Hayrını,amelini,ibadetini değil,hep günahlarını göz önünde tutmalıdır.Çünkü insan amel ve ibadetini görünce nefsi kabarır.İnsanı felakete götüren nefsidir.Firavun,Şeddad ve Karun gibi ilahlık davasında bulunan ve helake gidenler hep nefisleri yüzünden bu felaketlere uğradılar.Nefisleri büyüdü,büyüdü sonunda ilahlık davasına kalkıştılar.Çünkü nefis kendinden üstün hiçbir varlığın bulunmasını istemez.
                                                                     Abdülhakim Hüseyni(k.s)
Kim nefsine sünnetleri uygularsa,Allahû Teâlâ onun kalbini marifetle nurlandırır.İbn-i Atâ(k.s)
-Dünya ve ahirette iyilik,sabır ile ele geçer.Cafer-i Huldi(k.s)
-Eğer câhiller susup,konuşmasalardı,insanlar arasında ihtilaf olmazdı.İmam-ı Taki(k.s)
-ilim,aşağıdakileri yükseltir;cahillik de yüksektekileri alçaltır.Hz.Ali(k.v)
-Kim bir şeyin ona faydalı veya zararlı olduğunu bilmezse cehaletini ortaya koyar.İbn-i Nüceyd(k.s)
-Kişiye bilmediği sorulunca Allahû Teâlâ bilir demesi ilimdendir.Ahmet bin Muhammed Hani el-esrem(k.s)
"Nefsinden memnun olandan,dini hoşnut kalmaz."
Ebû Amr b.Necid el-Melami(k.s)
-Hayırlı şeyleri tehir etmeyin,hemen yapın!Şeytanın oyununa düşmeyin!Kalbinize şeytanın zehirli ışınını tutturup da kalbinizi yaktırmayın.Kalbinizi mahvetmeyin!
-(Tasavvuf)tezkiye-i nefs-insan-ı kamil olmak,Allah ile bilâ alâka birlikte olmaktır.
-(Tasavvuf)kur'an ve sünnete dayanan ilahi ve rabbani hikmetin adıdır.PROF.DR.M.ES'AD ÇOŞAN(RH.A)

-Dostlar hakkında müsamahakar olmak,kusurları varsa göz yummak,dostluk hukukunun gereğidir.Hasan b.Vehb(r.a)

-Akıllı düşman,akılsız dosttan hayırlıdır.Hz.Ali(k.v)

-Müminler için ölüm yoktur.Ancak bir alemden diğerine göç vardır.M.Zahid Kotku(k.s)

"Nefsinden memnun olandan,dini hoşnut kalmaz."
Ebû Amr b.Necid el-Melami(k.s)

-Ey dost!Zamanımızdaki insanları işledikleri hatalardan ötürü aşırı yerme.Sen onları yerin dibine getirdikten sonra onların hatalarından daha büyüğünü yapabilirsin. Ebu Süleyman Ed-Darani(k.s)

-Azarlaması çok olanın arkadaşları az olur.Fudayl bin iyad(r.a)

-Bir müslüman kardeşinin seni kınaması,onu büsbütün kaybetmekten daha iyidir.Hz.Ebu Derda(r.a)

-Herkesi bir tutan kimse arkadaşsız kalır.Meymun bin Mihran(k.s)

-Topraktan biten güller solar,gider.Gönülden biten güller ise daimidir ve hoştur.Mevlana(k.s)

-Muhabbet,öğrenmek ve öğretilmekle elde edilen bir şey değildir.Ancak Allahû teâlâ'nın bir ihsanı ile elde edilir.Maruf-i Kerhi(k.s)

-Aşk,aşıkın gönülde tutuşturan bir ateş olup orada bulunan Allah dışındaki her şeyi yakar,kül eder.Serrac(k.s)

"Nefsinden memnun olandan,dini hoşnut kalmaz."
Ebû Amr b.Necid el-Melami(k.s)

-Bu dünya zindandır.Biz de zindandakileriz.Dünya nedir?Allah'tan gaflet etmek.Kumaş,gümüş,oğul,kadın, dünya değildir...Gemiye dolan su gemiyi batırır.Fakat altındaki su onu yüzdürür. Mevlana(k.s)

-Zühd,Hak Teâlâ ile meşgul olmana mani olan her şeyi terk etmendir.Ebu Süleyman Darani(k.s)

-Her vakit,Allahû Teâlâ'yı zikr etmek lâzımdır.Kalpte başka hiç bir şeye yer vermemelidir.Yerken,içerken,uyurken,gelirken,giderken hep zikir yapmalıdır.İmam-ı Rabbani(k.s)

"Nefsinden memnun olandan,dini hoşnut kalmaz."
Ebû Amr b.Necid el-Melami(k.s)

-Kişi sevdiğinin ayıbına karşı kördür. Hâdimi(k.s)

-ilim,ezber edilen değil,kendisinden faydalanılan şeydir. İmam-ı Şafi(k.s)

-Bilmeyene yazıklar olsun,bilip de yapmayana yetmiş defa yazıklar olsun.Ebud derdâ(r.a)

-Mâl,mülk çoluk- çocuk;Allahu Teâlâ'nın emânetleridir.Emânetleri istediği zaman alır.Mevlana Halid-i Bağdadi(k.s)

-Yalnız kendi fikrini beğenen kimse doğruluktan sapar. Şeyh Muhammed ziyaüddin(k.s)

-Kişinin dindarlığı ekmeğinin helalliği nisbetindedir.Süfyan-ı Sevri(k.s)

-Kalpler ne ile tatmin ve müşfik olur?"Helal yemekle..."diye cevap verdi.Ahmat b.Hanbel(k.s)

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...